Lovarda     Komárom-Esztergom megye    Ete    Etei Lovasudvar     Hírek     Póni Klub vizsga előkészítők az Etei Lovasudvarban
» visszatérés a találati listához

Etei Lovasudvar

Póni Klub vizsga előkészítők az Etei Lovasudvarban

   Utoljára módosítva: 2017-06-06  |   Hozzászólások ()


Elméleti és gyakorlati feladatok a ló körül. Cél, hogy a lovasok átfogó képzésben részesüljenek, amelyben egyformán hangsúlyos a lovasok gyakorlati, elméleti tudása valamint a ló körüli teendők ellátása.


Hazánkban a Magyar Lovassport Szövetség és a Magyar Póni Klub Szövetség képviseli azt az igényes irányvonalat, amelynél a "jól képzett lovas" és a "jól képzett ló" a kitűzött cél. A Magyar Póni Klub Szövetség programja a fejlett európai lovaskultúra hagyományait követi a gyermek és ifjúsági lovasok nevelésében. A tanmenet igazodik az életkori sajátosságokhoz, figyelembe veszi, hogy a lovaglástudomány magas szintű elsajátításához hosszú időre és sok gyakorlatra van szükség és változatosságot, a folyamatos előrelépés lehetőségét kínálja a lovasoknak.

A Magyar Póni Klub Szövetség vizsgák keretén belül nyújt lehetőséget a lovas előrehaladásának ellenőrzésére. A vizsga nem kötelező, de ajánlott. Az egyes vizsgaszintek eredményes teljesítése továbblépésre sarkall. Az alábbiakban olvasható rövidített tanmenetben a betűjelzés a vizsgaszintet jelöli. Az egyes vizsgák egymásra épülnek, az E vizsgától kezdődően, sorrendben lehet őket teljesíteni.

TANMENET:

1. szint: "E" 

/Kezdő kisgyermek szint/

A kisgyermek lovasokat az oktató a ló mellett haladva, vagy futószáron vezeti. Az oktatás voltizshevederrel vagy nyeregben zajlik. A játékos feladatok, pszichomotoros és koordinációs fejlesztő gyakorlatok során a lovas megérzi, hogyan tudja magát biztonságosan tartani a lovon kapaszkodás nélkül is. Az oktatás alapvetően lépés, kismértékben ügetés jármódokban történik.

/Kezdő gyermek szint/

A kezdő gyermek lovasok oktatása futószáron történik. Az oktatás voltizshevederrel vagy nyeregben zajlik. Játékos gyakorlatok segítségével megismertetjük a lovast a ló mozgásával és törekszünk az egyensúlyban történő ülés kialakítására. Pszichomotoros és koordinációs fejlesztő gyakorlatok segítségével ügetés jármódban is biztonságot szereznek a lovasok. Ajánlott, hogy a lovas gyakorolja a ló ápolását és vezetését.

Elmélet: Ló színek, alapvető szakkifejezések

Gyakorlat a ló körül: A póni biztonságos megközelítése, kézből etetése, vezetése

2. szint: "D"  

/Haladó futószár - kezdő osztály szint/

A lovasok gyakorolják megkötni, ápolni, vezetni, nyergelni és kantározni a lovat. Gyakorolják az önállóan történő lóra szállást. Ügetés jármódban az egyensúlyban, szárban való kapaszkodás nélküli ülés kialakítására törekszünk. Megtanul a lovas „helyes lábra ügetni”, gyakorolja az ügetést kengyel nélkül is. Játékos feladatok során megtanulja a lovas a „segítségeket” használni. Az oktatás lépés és ügetés jármódokban történik. Ezen a szinten kezdik meg  a lovasok a vágta gyakorlását.

Elmélet: A ló érzékszervei, szükségletei, jegyei, testtájai, lovardai alakzatok

Gyakorlat a ló körül: Ló kikötése, ápolása, paták ápolása, kötőfék felrakása

 

/Haladó osztály szintek:/

3. szint: "D+"

Lovaglás: Fordulatok, ívek lovaglása, vágta, tereplovaglás

Elmélet: Alapvető egészségügyi ismeretek

Gyakorlat a ló körül: Nyergelés, kantározás, istállómunka

4/5. szint: "C"

Lovaglás: Lovaglás a segítségadások megfelelő alkalmazásával, ugratás

Elmélet: A lovas segítségeinek ismerete, ló jármódjai, lábsorrendje

Gyakorlat a ló körül: Sérülések ellátása, fáslizás, lábvédők, takarók használata

5/6. szint: "C+"

Lovaglás: Alapszintű idomító feladatok, terepakadályok ugratása

Elmélet: Idomítási skála, lótartás technológia

Gyakorlat a ló körül: Póni előkészítése bemutatóra, felvezetés lószállítóra.

7/9. szint: "B"

Lovaglás: Idomítólovaglás, díjugratás, military

Elmélet: Idomítás és ugratás elmélete

Gyakorlat a ló körül: Egészséges és beteg ló helyes ellátása, takarmányozás, edzés

10/12. szint: "A"

Azok a lovasok, akik a 12. szintre érnek felkészültek arra, hogy bármely lovas szakágban vagy lovas területen tevékenykedjenek, tudásukat tovább fejleszthetik egy választott szakterületen vagy akár továbbadhatják a fiatalabb nemzedéknek mindazt a tapasztalatot és örömet, amit ők az idáig vezető úton kaptak.

 

VIZSGÁK:

PK - E vizsga

Az E vizsga választható vizsga a fiatal, új Póni Klub tagoknak. Nem szükséges letenni a D vizsga előtt. A vizsgázót egy lovasoktató kíséri. A vizsga első részében futószáron/vezetőszáron, vagy futószár/vezetőszár nélkül vizsgázhatnak a gyerekek.

Cél: Élvezetes tanulás a lovakról. Magabiztosság a lovon és a lovak körül. Megismerni a ló legfontosabb testtájait.

LOVAGLÁS: (az oktató részvételével): Álló helyzetben és lépésben ülni a lovon. A szárakat kézbe venni, helyesen tartani. Segítséggel olyan feladatokat végrehajtani, mint: megérinteni a ló sörényét, nyakát, farkát. Futószáron ügetni (nem fontos könnyűügetni). A lovat ellovagolni az oktatótól lépésben, megkerülni egy bóját, majd visszatérni az oktatóhoz. Megállni egy előre meghatározott ponton.

LOVAS ISMERETEK:  (a vizsgázóval lehet egy felnőtt segítség): Mondja el a vizsgázó, hogy hívják a lovát, milyen színű. Ismerje fel a következőket: nyereg, kantár, sörény, farok, fül, szem, száj, lábak, paták. Kínáljon meg egy lovat sárgarépával vagy jutalomfalattal, magára nézve biztonságosan.

 Korosztály: 4-7 évesek

 

PK - D vizsga

Cél: Alapismeretek megszerzése a pónikról/lovakról. Magabiztosság elérése a lovaglás, ló körüli teendők közben. Élvezetes tanulás a lovakról/pónikról.

Lovaglás: Fel- és leszállás. Elfogadható ülés nyeregben. Szártartás. Nyugodt póni/ló biztonságos lovaglása, körbekerített területen, futószár nélkül, lépésben és ügetésben.

Terepismeretek: Tudni kell, hogy az út mely oldalán szabad a pónival haladni. Ismerni a „zöld jelzésre átkelni” szabályt. Tudni kell, hogy haladjunk az út mentén, hogy menjünk át az úton és hogyan köszönjünk meg valamit tereplovaglás során. Tudni, hogy biztonságosabb az úton lovagolni felnőtt vagy szülő kíséretében.

Lóápolási tudnivalók: A póni helyes megközelítése és a megfelelő bánásmód. Ismerni kell a legelőn tartott póni alapvető téli és nyári igényeit. Póni megfogása a legelőn vagy a boxban és kötőfék felrakása. Megfelelő módon adni a póninak almát vagy répát. A póni vezetése. A póni egyszerűbb testrészeinek megnevezése. A kantár és a nyereg különböző részeinek megnevezése.

Ajánlott minimum korhatár 8- 9 év.

 

PK - D+ vizsga

Általános tudnivaló: Szabadon választható vizsga a D és a C vizsga között. Nem kötelező, de ajánlott letenni a C vizsgára jelentkezés előtt.

Cél: A kéztől független és egyensúlyban történő ülés fejlesztése. Alapvető segítségadások megértése és alkalmazása.

Lovaglás: Fel- és leszállás. Helyes szártartás és a pálca tartása mindkét kézben.    Egy nyugodt póni/ló lovaglása több ló között, úton és terepen. Lépés kengyel nélkül. Csizmasegítségek alkalmazása. Egyszerű fordulatok és körök lépésben és ügetésben. Lépés laza szárral és a szárak rövidítése. Lovaglás lejtős terepen fel és lefelé lépésben. Vágta. Átlovagolni egy fölre fektetett rúdon és egy nagyon alacsony akadályon (X).

Terepismeretek: Tudni kell, hogy az út mely oldalán kell a lóval haladni. Ismerni kell a „zöld jelzésre átkelni” szabályt. Tudni kell, hogy haladjunk az út mentén, hogy menjünk át az úton és hogyan köszönjünk meg valamit valamint hogyan jelezhetjük, hogy jobbra vagy balra szeretnénk kanyarodni tereplovaglás során. Tudni kell, hogy biztonságosabb az úton lovagolni felnőtt vagy szülő kíséretében. Ismerni az úton lovaglás veszélyeit, tudni, hogy mi ijesztheti meg a pónit, vagy mitől csúszhat meg. Tudni kell, hogyan lovagoljunk az úton lovas társainkkal. Észre kell venni, milyen veszélyhelyzeteket okozhatnak az autók vagy egyéb közlekedési eszközök.

A lóval való bánásmód: Ismeretek a legelőn tartott póni/ló gondozásáról és a póni/ló körüli teendőkről. Nyergelés és kantározás. Fel kell ismerni, mikor illeszkedik jól a szerszám a lóra. Felszerelések ápolása. Meg kell fogni a pónit/lovat a legelőn és el kell vezetni a többi lótól. A póni/ló felvezetése lépésben és ügetésben és a felvezetett póni/ló helyes megfordítása.  A póni/ló helyes kikötése (biztonsági csomó). A legfontosabb lóápoló szerszámok megnevezése és használata. A pata felvétele és patakaparás. A póni/ló testtájai, színek és jegyek. A kültéri takaró, az istállótakaró és a hálótakaró felismerése.

Ajánlott minimum korhatár 10 év

 

PK - C vizsga

Cél: Megérteni a kéztől független, biztonságos ülés kialakításának fontosságát és dolgozni az eléréséért. Az alapvető segítségadások helyes alkalmazása. Ismerni a legelőn tartott póni/ló körüli teendőket. Kontrollálni a lovat úton haladva és terepen. Ismerni a helyi terepadottságokat.

Lovaglás: A ló és a lovas megjelenése (ruházat, felszerelés, tisztaság). Helyes fel és leszállás mindkét oldalon. Helyes szártartás. Kengyel-állítás nyeregből, szabályosan. A heveder meghúzása és lazítása lóhátról. A lovas testtartása lépésben, ügetésben, vágtában és galoppban. Csizma és szár segítségek használata az iram fokozása vagy rövidítése céljából. Egyszerű fordulatok és körök lépésben, ügetésben és vágtában. A vágta segítségadásai meghatározott kézen, körön. Szabad lépés, hosszú száron. Lovaglás meredeken felfelé és lefelé. Önálló lovaglás a szabadban. Lépés és ügetés fölre fektetett rudakon, az ugrómunka előkészítéseként. Alacsony akadályok és árkok ugratása (póni/ló méretének megfelelően). Kis pálya lovaglása (PK1 szint). Lovaglás terepen.

A lóval való bánásmód: A legelőn tartott póni/ ló gondozása. A póni/ló etetésével, itatásával és tisztításával kapcsolatos alapvető szabályok ismerete. A szükséges ápoló szerszámok megnevezése és használata. A pata felvétele és patakaparás. Tudni, mikor kell patkolni és, hogy mire kell figyelni egy frissen patkolt patán. Nyergelés és kantározás (csak csikókantár). A felszerelések alapvető ápolása és tisztítása. Az egészséges póni/ló, a betegség jelei. Kisebb sebek ellátásának alapismeretei. Felismerni, mikor sántít a póni/ló. A póni/ló felvezetése lépésben és ügetésben, és a felvezetett póni/ló fordítása. A póni/ló be-és kivezetése a lószállító utánfutóból és kamionból. Megérteni, hogy miért fontos a póni/ló lábának védelme utazás közben. Felszerelni egy lovat takaróval, farokfáslival, utazófáslival és egy kültéri takaróval (utazáshoz). A póni/ló testtájai, színek és jegyek.

Ajánlott minimum korhatár 11 -12 év.

 

PK - C+ vizsga

Általános tudnivaló:

Ez egy hivatalos szabadon választható vizsga a C és a B osztály között. Nem kötelező. De ajánlott letenni ezt a vizsgát a B vizsgára jelentkezés előtt. A C+ vizsga teljesítése előtt a jelölteknek sikeresen teljesíteni kell a teljes C vizsgát.

Cél: Képzett és gyakorlott lovassá válni. Akadályok ugratása minden jármódból. Gyakorlati tapasztalatot és tudást szerezni arról, hogyan kell egy istállóban és egy legelőn tartott póniról gondoskodni. Alkalmassá válni egy kezelhető póni lovaglására bármely Póni Klub rendezvényen. Intelligensen és másokra is tekintettel odafigyelve lovagolni az utakon és terepen, annak tudatában, hogy milyen iramban, milyen távolságot tartva és milyen magatartást tanúsítva kell lovagolni egyedül és csapatban.

Lovaglás: Fel- és leszállás helyesen, mindkét oldalról. A lovas tartása lépésben, ügetésben, vágtában és galoppban. Tanügetés, könnyűügetés mindkét kézen. Kézváltások. Segítségadások alkalmazása az iram fokozása és rövidítése érdekében, fordulatok és körök. Állj, majd eleje körüli fordulat. Állj. Köszönés. Szabad lépés laza száron és hosszú száron. Egyszerű ugrásváltás vágtában, ügetés átmenettel. Lábsorrendek ismerete minden jármódban. Lovaglás egy kézben fogott szárakkal. Mászatás meredeken fel és le, benkek lovaglása. A különböző zablák ismerete és haszna. Különféle akadályok és árkok ugratása ügetésben és vágtában. Felfelé és mélybe ugratás. Összetett (két elemből álló) akadályok ugratása (PK2 szint).

Terep ismeretek: Viselkedés a csoportos és a páros lovaglás során. Teendők baleset esetén.

A lóval való bánásmód: A legelőn tartott póni/ló gyakorlati gondozása teendők a póni/ló körül.   Tudni, hogyan gondozzunk egy istállóban tartott, abrakkal etetett pónit és milyen teendők vannak körülötte. Ismerni az itatás és az etetés szabályait. Megkülönböztetni a takarmányfajtákat. Ismerni a lóápoló felszereléseket és megfelelően használni ezeket. Helyesen összetekerni egy istálló fáslit, jól fáslizni istállófáslival. Patkolás. Némi ismerettel rendelkezni a pata szerkezetéről. Ismerni a patkolókovács szerszámait. Megnevezni a pata részeit és ismerni néhány patkó típust. Kantárt, nyerget állítani a lóhoz/pónihoz. Felismerni a sántaságot, betegséget és alultápláltságot. Alapvető elsősegélynyújtás. Sebkezelés, betegségek és sántaság kezelése az előírt utasításoknak megfelelően.

Ajánlott minimum korhatár 14 év.

 

PK - B vizsga

A Tesztnek két része van: Lovaglás B szinten és Lovas ismeretek B szinten. A két részvizsga külön is letehető. Mielőtt a vizsgázók „B” szintű teszten vizsgáznak, kötelező letenniük a C szintű vizsgát.

CÉL: Gyakorlati ismeretek szerzése arról, hogyan kell a legelőn tartott, illetve az istállózott pónit /lovat ápolni. A ló körüli teendők ismeret versenyek/ vadászlovaglás előtt, közben, után.

LOVAS ISMERETEK

A legelőn tartott és az istállózott póni/ló szükségleteinek ismerete. Milyen munkával és takarmányozással tartható jó kondícióban a póni/ló.

Napi rutinmunkák a ló körül.

Az istállózott- tartásmód ismerete – légcsere, fény, a nedvesség elvezetése, meleg, menedék. Az etetés és az itatás alapjainak ismerete, gyakorlati alkalmazása. A különféle takarmányok ismerete. A lóápoló eszközök ismerete és használata. A takaró és a fásli felhelyezése istállózáshoz és szállításhoz. Takaró-típusok, hevederek, tarkó- és farokvédők ismerete. Előkészíteni a lovat szállításra, felvezetés és levezetés a lószállítóról. A lószállító ellenőrzése utazás előtt (biztonsági szempontok szerint!) Egy ló küllemének jellemzése, felépítésének jó és rossz pontjainak kiemelése. A pata szerkezetének ismerete. A pata fontosabb pontjainak megnevezése. A patkó részeinek ismerete, a különféle patkó típusok ismerete. A patkolási módszerek közötti különbség megértése. A kovácsszerszámok ismerete. Tudni, mikor sánta, beteg, vagy rossz kondíciójú egy ló, és ismerni a leggyakoribb okokat.           Alapvető elsősegély ismeretek.        A jelölt képes végrehajtani sántaság, sérülés, betegség esetén előírt kezelést. A nyerges rendjének kialakítása, rendben tartása. Három fő zablatípus működései elvének megértése, (csikózabla, pelham és nagykantár). Hogyan kell ápolni, tárolni, ellenőrizni, megvarrni a felszerelést, a takarókat, a fáslikat, stb. A különféle nyeregtípusok ismerete és használata.

Lovaglás

CÉL: Jó befolyásokkal rendelkező, tudatos lovassá válni. Akadályok lovaglása minden jármódban. Egy jól nevelt ló vagy póni lovaglása versenyen, vadászlovagláson, túrán, a ló/póni ellátása az ilyen események előtt/közben /után. Intelligensen lovagolni, tekintettel lenni másokra, tudni kell, milyen jármódban, távolságokkal és fegyelmezetten kell lovagolni csapatban és egyedül.

A vizsgán kérhető, hogy egynél több lóra üljenek a vizsgázók!

Lovaglás: Helyesen felszállni és leszállni. Alapjaiban jó ülés lépésben, ügetésben, vágtában, galopp és ugrás közben. A segítségek ismerete és helyes alkalmazása a teszt feladatainak lovaglásakor. Kipróbálni egy lovat alap jármódokban, átmenetekben, fordulatokban, és elmondani, mit tapasztalt a lovas. Az egyensúly, a lendület, az ütem, az ütemesség fogalmának ismerete. Ismerni és alkalmazni a segítségeket az „eleje körüli fordulat”-hoz, állj-ból, és a „röviden hátraarc”-hoz lépésből.  Tanügetés, könnyűügetés mindkét lábra, átülni egyik lábról a másikra. A lépések nyújtása, csizmára-engedés lépésben és ügetésben.      Szabad lépés hosszú száron. Ugrásváltás ügetés-átmenettel. Lovaglás egy kézbe vett szárakkal. A vizsgázóknak kell, hogy legyen némi ismeretük arról, hogyan kell két szárral lovagolni. Alapvető idomító gyakorlatok ismerete. Meredek lejtőn és benken lovaglás le- és fel. Különféle akadályok és árkok ugratása ügetésből és vágtából. Mélybeugrás, kettesugrás és „ijesztő” akadály ugratása. Az iram, az egyensúlyi állapot és a ló kondíciójának összefüggései a tereplovaglás során.

Minimum korhatár 14 év, de inkább 15-16 év
Utoljára módosítva: 2017-06-06 01:44:48hozzászólás
Információk:
Elérhetőség:

Magyarország (Komárom-Esztergom)
2947 Ete, Ady Endre út 13.

Térkép és megközelíthetőség »

Fizetési lehetőségek, beszélt nyelvek:

készpénzfizetési lehetőség magyar angolLovardavezetők:

Bene Balázs
+36 20 386-XXXX    mutasd


Maus Ilus
+36 70 578-XXXX    mutasd
XXXXXXXX@gmail.com    mutasd

Szakágak, lovaglási módok

díjugratás, military, díjlovaglás, hobbilovaglás
A lovarda bemutatkozó oldala »A lovarda pályái:

60 x 60 m-es kültéri gyakorlópálya
17 x 40 m-es fedeles gyakorlópálya
Pályák és felszereltség »
Etei Lovasudvar
Ady Endre út 13. Ete Komárom-Esztergom 2947 Magyarország
http://lovarda.lovasok.hu/etei-lovasudvar


 
Horze Lovasáruház   KLP   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés