Lovarda     Pest megye    Páty    Bellandor Lovasközpont     Hírek     A Díjlovagló Szakág helyzete - Andor Ákos gondolatai
» visszatérés a találati listához

Bellandor Lovasközpont

A Díjlovagló Szakág helyzete - Andor Ákos gondolatai

   Utoljára módosítva: 2016-03-30  |   Hozzászólások ()


Andor Ákos a Bellandor Lovasközpont vezetője szerint a Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakága kritikus szakaszhoz érkezett.


Hozzászólás a Díjlovas Szakág Közgyűlésén

Véleményem szerint a Díjlovas Szakág működése kritikus szakaszához érkezett.

Néhány fontos ok:

 1.  Lezajlott az őrségváltás a különböző válogatott versenyzők szintjén.
 2. Őrségváltás történt az edzők szintjén
 3. Nagy a valószínűsége annak, hogy Magyarország ill. Budapest elneyerheti a 2024-es Olimpia rendezési jogát és így soha sem látott feladatokat kell megoldani.
Ezek a körülmények indokolttá teszik illetve tehetik, hogy a szakági vezetés a korábbiaknál intenzívebb és hatékonyabb módon jelölje ki a Díjlovas szakág útját és határozza meg az előrelépés módját (legyen megfelelő koncepciója)!  Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen tisztába kell (kellene) lenni a lovassport, ezen belül a díjlovas szakágazat helyzetével. A helyzet reális értékeléséhez vissza kell menni az alapokhoz, az infrastruktúrához a tömegbázis helyzetéhez stb.

Az alábbiakban néhány alapadatot ismertetek, a teljesség igénye nélkül:

 • Magyarországon kb. 600 bejelentett lovarda illetve lovas szolgáltató működik. Ebből mintegy 160-165-nél van fedeles lovarda. A MKEH-nál 521 van bejelentve. A Lovas Turisztikai szövetségnél 297 regisztrált tag van, ebből 230 lovardát minősítettek. 5 Patkós – 20 db. 4 Patkós – 40 db. 3 Patkós – 137 db. 2 Patkós – 21 db. 1 Patkós – 10 db. Nomád – 2 db. Mi a helyzet a többi lovas szolgáltatóval ill. lovardával? Erről nincs szakmai felmérés. Nagy biztonsággal állítható, hogy nem felelnek meg a standard lovassport, lovasszolgáltatás elvárásainak.
   
 • Hatósági lóalkalmassági vizsga 401 helyen történt, amiből az következhet, hogy sok száz esetben alkalmatlan lovakon folyik lovas szolgáltatás. (!?)
   
 • Egy becslés szerint, a tulajdonlás alapján az alábbi a helyzet 600 lovardára, szolgáltatóra vetítve:
  - állami: 1%
  - nagyvállalkozói: 10%
  - közepes vállalkozói: 20%
  - kisvállalkozói: 60%
  - hobbisták: 9%
   
 • Lovardák becslése gazdaságossági alapon: (600 lovardára, szolgáltatóra vetítve):
  - nyereséges lovardák: 2-4%  (nem csak tiszta lovas szolgáltatásból!)
  - nullszaldós: 1-2%
  - veszteséges: 93-96%
  Megjegyzés: ez a becslés nem zárja ki azt, hogy a veszteséges lovardák jelentős része, akár 40-50%-a, a szürke és a fekete gazdaság révén nyereséget termel, illetve a kis lovas vállalkozóknál a mérlegekben és elszámolásokban nem jelenik meg a tulajdonos és családjának munkája és annak költségei sem!
   
 • A nyereségesség feltétele: a költség, árbevétel és a különböző állami és nem állami támogatások figyelembevételével alakuló nyereség. Megjegyzés: Ismeretes, hogy a legtöbb lovas szolgáltatónál nem léteznek gazdaságossági számítások és néhány kivételtől eltekintve nem kalkulálnak megtérüléssel és belső megtérülési rátával sem. Ily módon a nyereségesség becslése igen nagy eltéréseket mutat!
   
 • Árbevételek megoszlása (becslés):
  - lovas oktatásból: kb. 40-50%
  - lovas turisztikai szolgáltatásokból: 30%
  - bértartásból: 20%
  - versenyek és rendezvényekből, egyéb: 10%
   
 • A lovardák és lovas szolgáltatók költségei Ausztriához viszonyítva az osztrák költségek 80-90%-át teszik ki, kivéve az élő munkát amely mintegy 40%-a az Ausztriai munkabéreknek. Ugyanakkor az árbevételeknél a szolgáltatások árszínvonala mintegy 40-50%-al alatta marad az Ausztriai áraknak.
   
 • A Díjlovas Szakág bázisai:
  1. Egyesületek: 101 díjlovas egyesületből 79 db minősült - ezeken belül a Póni Szövetséghez és a Gyeposzhoz tartozó díjlovas képzéssel is foglalkozó lovardák és lovas szolgáltatók adják  a rajtengedélyesek döntő többségét.
  2. Lovardák és Lovas szolgáltatók: kb. 600, Lovasklubok száma az MLSZ-nél: 491 (2015)
  3. A díjlovas bázishoz tartozik, a lassan már negyedszer kudarcot vallott Kötelező Iskolai Lovasoktatási Program (a Kincsem Program keretén belül) mintegy 20 helyen és a Bejárható Magyarország Program lovas jármódja amely a tervek szerint 2016. szeptemberében indul. (!?)
  4. Tömegbázis – Tömegbázis gyakorlatilag nincs (lásd rajtengedélyek száma az utolsó 3 évben). A néhány tucat rajtengedélyest csak kevés egyesület, póniklub és lovasiskola adja. A tömegbázis alap a kötelező vagy fakultatív iskolai lovasoktatás (Kincsem Program) és a Bejárható Magyarország lovas jármódja lehetne. Ehhez azonban elfogadott és meghirdetett végrehajtási utasításra (forrás biztosítással) lenne szükség, nem pedig a gyakran változó koncepcióra. Amíg nincs lehetőség a lovasszolgáltatók (elsősorban a fedeles lovardával rendelkezők) konszolidációjára, az előre tervezhető, éves árbevétel valószínűsítésére ill. jelentős részének garantálására (tanévnyi oktatás) addig nem tárgyalhatunk tömegbázisról. Ami a bázis mérését illeti (elsősorban a  minőség szempontjából) azt a sikeres rajtengedély vizsga jelenti. Nem fordulhat elő olyan eset amikor a díjlovas rajtengedély vizsgával rendelkező lovas, ugróvizsgájakor a lovas tudás ellenőrzésénél megbukik. (!?)
   
 • Rajtengedélyesek száma:
  2013 - 96
  2014 - 71
  2015 - 69
 • Edzők és oktatók: Magyarországon nincs egységes, hatékony és közmegegyezésen alapuló díjlovas oktató és edző képzés! Folyik Lovaskultúra diplomát adó oktatás és egyéb edző és oktató képzés a legkülönbözőbb címek és hatóságok felügyelete alatt. A kikerült és regisztrált díjlovas oktatók elhanyagolható része alkalmazott a többi egyéni vállalkozó vagy feketén, szürkén dolgozik.
   
 • Munkaerő: A díjlovas szakágban igen kevés szakképzett oktató és edző dolgozik. Kellemes színfolt, hogy a DET révén összefogás alakult ki a megfelelő színvonalon dolgozó fiatal edzők szervezésében. Az egész lovassport vagy, ha úgy tetszik lovas ágazat egyik legnagyobb problémája a szakképzetlen lovász munkaerő. Kevés az úgynevezett iskolából kikerülő lovas szakmunkások száma és főleg elhanyagolható azok száma akik szakmájukat gyakorolják is! A lovas szolgálatatással foglalkozó közepes szintű szakemberek képzése megoldatlan, foglalkoztatottságukra nincs remény és igény. Nem üzlet díjlovas oktatónak, edzőnek lenni, lovardát vezetni, lovászként dolgozni stb.!
   
 • Díjlovas startok száma:
  2013-ban 2735
  2014-ben 2814
  2015-ben 2383
  Ezeket, a tényszámokon és becsléseken alapuló adatokat azért gyűjtöttem össze, hogy egyfajta villanófénynél képet kapjunk a díjlovas szakág kiszolgálásának és kiszolgáltatottságának hátteréről. Tudatoson nem említettem meg a különböző válogatott keretekben dolgozó versenyzőket, edzőket, bírókat és szakvezetőket stb., mert szerintem a Magyar Díjlovas Sport jelenlegi helyzetében a munkájukat meghatározó tényezők a külön fejezetet érdemelnek és ez nem fért bele a felszólalás korlátozott idejébe.
   
 • Jelenleg:
  - a versenyzők kiválasztásának elsődleges eszköze a rendelkezésére álló vagy megvásárolható ló amelyet a gazdag szülő vagy vállalkozás megvásárolhat, az edzőt megfizetheti, a versenyekre utaztathatja a gyermekét és ily módon akár egy tehetségtelen vagy gyenge képességű lovas a többi sportághoz képest igen rövid idő alatt is bekerülhet valamelyik válogatott keretbe (!?)

  - a válogatottak kijelölésénél szűk körből kell meríteni! A Szövetség nincs olyan pénzügyi eszközök birtokában amelyek lehetővé tennék a tehetséges versenyzők és lovak szponzorálását. Ez a helyzet természetesen nem jelenti azt, hogy lehetetlen kiemelkedő eredményeket elérni, de egy szűk alapra épülő élmezőnyt csak ideig óráig lehet nemzetközi szinten tartani és igen behatárolt a szakági ráhatás. Nem említettem itt továbbá a versenyek rendezési költségeit, a versenyen történő indulás szabályozását, a kötelező továbbképzéseken való részvételt stb. sem azért, mert amíg az alapokat nem sikerül tisztázni és arra építeni addig az élsport csak homokra „alapozott” sem azért, mert ez a hozzászólás kereteit túllépné.
   
Megoldások (általánosságban):
 

 • Meg kell szerezni a lovaglásnak mint látvány sportágnak a besorolását (Olimpia).
 • A hazai és uniós pályázatokat kiterjeszteni az ún. fejlettebb régiókra is, ugyanis ezekben a régiókban jelentős az igény a díjlovaglás iránt, de csupán önerőből nem történhet meg a fejlesztés és újabb beruházások stb.
 • Végre kell hajtani a Kincsem Program alapját képező Iskolai lovasoktatás programot (Lovaskultúra oktatás, Bejárható Magyarország Program).
 • A lovardákat és lovas szolgáltatókat stabil gazdasági helyzetbe kell hozni.
 • Bővíteni kell a lovas piacon, a díjlovaglás iránti igényt (marketing)
 • Lobbizni kell, hogy a ló ugyanolyan beruházási tárgy legyen mint a mezőgazdasági gépek.
 • Fokozni kell a szponzorok bevonását.
 • Meg kell oldani az oktatás anomáliáit és emelni kell annak minőségét.
 • Népszerűsíteni kell a hazai versenyeket és javítani a versenyfeltételeken.
 • Javítani kell a média háttéren stb.
 

Néhány javaslat a teljesség igénye nélkül:

 • A szakági vezetés elsődleges célja a tömegbázis és az utánpótlás szélesítése, a szakág elismertetésének növelése legyen.
 • Dolgozzanak ki gazdaságos versenyrendszert (pl. válogatott keretek tagjainak kötelező indulást írjanak elő számos hazai versenyen, rajtengedély vizsgák támogatása, rendezési támogatás, kiemelkedő lovasok támogatása stb.)
 • Tegyék kötelezővé a kerettagok és azok edzői számára a továbbképzéseken való részvételt.
 •  A szakági vezetésben legyen egy fő a póni vagy más utánpótlást biztosító szervezetekből, egy fő szponzor, egy fő bíró, egy fő versenyrendező a lovardák képviseletéből.
 

Véleményem szerint 2015-ben már elindult egy jó folyamat amely nem bontakozhatott ki, valós és vélt problémák miatt. Kár volt megtörni a kezdeti lendületet, jobb lett volna a kérdéseket kompromisszumos módon megoldani! Ez sajnos nem így történt. Csak reménykedem, hogy az új vezetés megoldja a szakág alapvető problémáit. Megítélésem szerint (látva egyéb sportági szakágak sikereit és kudarcait) a jó szakági vezetőnek az adott sportágban vagy ismertnek és elismertnek kell lennie, vagy „pénzeszsáknak” aki saját vagyonából vagy kapcsolataiból anyagi hátteret is tud biztosítani, és/vagy politikailag befolyásosnak, hogy egy jó szakági program gazdasági alapját megteremtse, vagy olyan vezetői képességekkel kell rendelkeznie aki képes egy jellegénél fogva szubjektív bíráskodásra épülő sportág állandó csete-patéit kordában tartani és jól irányítani.

A magam részéről mint versenyrendezéssel, lovasszolgáltatással, rendezvények szervezésével foglalkozó és korábban díjugratásban és díjlovaglásban is versenyző vállalkozó természetesen a lehetőségeimhez mérten támogatni fogom az új szakági vezetést amíg erre érdemesnek bizonyul.

2016.
Andor Ákos Bellandor Kft. Bellandor Lovas Klub Egyesület
Az idő rövidsége miatt a közgyűlésen a közölt anyag kb. 70%-a hangzott el.Utoljára módosítva: 2016-03-30 11:15:40hozzászólás
Információk:
Elérhetőség:

Magyarország (Pest)
2071 Páty, Jenei dűlő 020/54 HRSz.
www.bellandor-reiterresort-un.jimdo.com

Térkép és megközelíthetőség »

Fizetési lehetőségek, beszélt nyelvek:

készpénzfizetési lehetőség SZÉP kártya elfogadás magyar angol németLovardavezető:

Halmai Anikó
+36 20 979-XXXX    mutasd
XXXXXXXX@gmail.com    mutasd

Szakágak, lovaglási módok

díjugratás, lovastorna, díjlovaglás
A lovarda bemutatkozó oldala »A lovarda pályái:

70 x 40 m-es kültéri pálya
60 x 30 m-es kültéri pálya
17 x 42 m-es fedeles pálya
70 x 40 m-es fedeles pálya
16 m átmérőjű körkarám
16 m átmérőjű körkarám
Pályák és felszereltség »

Bellandor Lovasközpont
Jenei dűlő 020/54 HRSz. Páty Pest 2071 Magyarország
http://lovarda.lovasok.hu/bellandor-lovaskozpont 
Horze Lovasáruház   KLP   Decathlon   Tanita Lovasboltja   szerverbérlés, szerverhoszting, szerverüzemeltetés